By  July 1, 2016

Ayutha Ezhuthu Neetchi 01-07-2016 DSP Vishnupriya Case transferred to CBI…