By  June 23, 2016

Dhanush rejected G.V. Prakash through Vetrimaran from Vada Chennai