By  June 30, 2015

Kalaipuli S Thanu | MR Radha s 33rd Death Anniversary


GHR Dental Hospital & MR Radha Charitable Trust organized Free Dental Checkup Camp on the occation of Actor MR Radha’s 33rd Death Anniversary Day. Radha Ravi, Arun Vijay, Vijayakumar, Jeevan, Santhana Bharathi, Vagai Chandrasekar, Kalaipuli S.Thanu, Dr.Janakiraman graced the event.

Posted in: Cinema