By  September 14, 2016

Radhika Sarathkumar slams Vishal, Karthi