By  August 31, 2015

Sandstorm Saudi Arabia


சவுதி அரேபியாவில் தூசி புயலினால் பகல் பொழுது இப்படி இரவாக காட்சியளிப்பதையே காணொளியில் காண்கின்றீர்கள்.

Posted in: Awesome Video