By  February 27, 2016

Simbhu praised Director Shankar Chiyan vikram PC Sreeram AR Rahman Anirudh and Amy Jackson for I movie


Simbhu praised Director Shankar, Chiyan vikram, PC Sreeram, AR Rahman, Anirudh and Amy Jackson for I movie