By  April 27, 2016

Sirsasana balancing on a ball Asana Andiyappan | Nalamudan Vaazha


Start your day with with Yoga asanas under the watchful guidance of Guruji Dr.Asana Andiappan in Nalamudan Vaazha segment of Vidale Vaa program.

Posted in: Kalaignar Tv, Yoga